O Katedrze

W skład Instytutu wchodzą cztery jednostki:

Zespół Aparatury Przemysłowej i Mechaniki Płynów (M-05-1)
Aparatura Przemysłowa
- profil realizowanych  badań naukowych obejmuje: prace z obszaru inżynierii procesowej, biotechnologii oraz ochrony środowiska wraz z ich aplikacjami przemysłowymi. Istotę tych badań stanowi identyfikacja oraz modelowanie mechanizmów przenoszenia pędu, ciepła i masy, z uwzględnieniem wpływu konstrukcji rozwiązań aparaturowych.
Możliwości badawcze Katedry obejmują w szczególności: badania i optymalizację rozwiązań konstrukcyjnych aparatury przemysłowej, modelowanie procesów wytwarzania i rozdzielania układów rozproszonych, mieszanie układów wielofazowych z cieczą jako fazą ciągłą, badania parametrów turbulencji w układach jedno i wielofazowych, zagadnienia ochrony środowiska, pomiarów zapylenia i emisji oraz oczyszczania gazów odlotowych, usuwanie pyłów, aerozoli i mgieł.

Mechanika Płynów - działalność naukowo-badawcza: reometria płynów nienewtonowskich, zjawisko Tomsa, maszyny przepływowe i wentylatory, wymiana ciepła i masy. Baza laboratoryjna obejmuje m. in.: stanowisko do badania oporów przepływu płynów nienewtonowskich i zjawiska Tomsa, nowoczesny reometr rotacyjny MCR 301, reometr kapilarno-rurowy z komputerowym układem akwizycji danych.

Laboratorium Termodynamiki i Pomiarów Maszyn Cieplnych (M-05-2)
- profil realizowanych badań naukowych obejmuje: ograniczenie drgań i pulsacji ciśnienia w tłoczniach gazu, konstrukcje wyparek do produkcji soku owocowego z odzyskiem aromatów, konstrukcje przepływomierzy, obliczenia i optymalizacja procesów przepływowo-cieplnych z wykorzystaniem m. in. programów CFD. 
Baza laboratoryjna, oprócz stanowisk do pomiarów podstawowych wielkości termodynamicznych, to głównie stanowiska do badań: silnika spalinowego, sprężarek wyporowych powietrznych i chłodniczych, kotła gazowego i wymienników ciepła. Ponadto Laboratorium posiada laboratorium komputerowe metod numerycznych (m. in. CFD) oraz laboratoria do pomiarów strumienia masy i objętości cieczy i gazów a także do pomiarów ciśnień statycznych i szybkozmiennych.

Zespół Chłodnictwa i Klimatyzacji (M-05-3)
- tematyka realizowanych prac badawczych koncentruje się głównie wokół zagadnień związanych z procesami wymiany ciepła, masy i pędu, występującymi w chłodniczych i klimatyzacyjnych wymiennikach ciepła. Prowadzone są badania cieplno-przepływowe chłodnic powietrza zasilanych zawiesiną lodową i innymi chłodziwami (glikol, woda lodowa), wymienników ciepła stosowanych w pompach ciepła (w tym parowaczy typu „sopel lodu"), kolektorów słonecznych. Możliwości badawcze Zakładu obejmują także badania porównawcze sprężarek chłodniczych pracujących z różnymi czynnikami ziębniczymi oraz optymalizację konstrukcji różnego typu wymienników ciepła: oziębiaczy powietrza, skraplaczy chłodzonych powietrzem, wymienników płytowych, gruntowych, skraplaczy i chłodnic wyparnych cieczy.
© 2016-2024 Katedra Inżynierii Cieplnej i Procesowej. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Wykonanie KTN ®

Please publish modules in offcanvas position.