Baza dydaktyczno-laboratoryjna Zespołu

Nr

ćwiczenia

Nazwa ćwiczenia Foto
2 Pomiar lepkości cieczy  
3 Reometria rotacyjna cieczy  
5 Weryfikacja równania Bernoulliego i równania ciągłości  
6 Wypływ przez małe otwory  
7 Opływ ciała stałego płynem rzeczywistym  
8 Klasyczne doświadczenie Reynoldsa  
9 Pomiar prędkości lokalnej i średniej  
10 Wzorcowanie rotametrów  
11 Pomiar strat tarcia wywołanych lepkością  
12 Pomiar strat miejscowych (lokalnych)  
13 Badanie zjawiska kawitacji  
14 Badanie charakterystyk pompy wirowej  
15 Uderzenie strugi cieczy  
16 Identyfikacja strumienia przepływu płynu  

Logowanie