Tablica zawiera właściwości fizyczne wody takie jak gęstość, lepkość dynamiczną, ciężar właściwy oraz lepkość kinematyczną. Wielkości przedstawione są w jednostkach układu SI dla temperatur od 0° do 100°C.

Kalkulator właściwości fizycznych płynów.

Logowanie