Oferta Zespołu

Wykonujemy zlecone pomiary z wykorzystaniem urządzeń:

Nowoczesny kompaktowy reometr MCR 301 z łożyskowaniem powietrznym

Parametry techniczne reometru:

 • Zakres temperatury: -150 do 1000°C (w zależności od używanej komory temperaturowej)
 • Zakres częstotliwości: 10-5 Hz do 100 Hz
 • Zakres momentu obrotowego: od 0,02 μNm do 200 mNm
 • Rozdzielczość momentu obrotowego: < 0,002 μNm
 • Zakres prędkości: 10-7 (tryb CSR-MCR 101) do 3000 rpm
 • Rozdzielczość kątowa: 0,0012 μrad
 • Zakres siły normalnej: 0,01 do 50 N
 • Wykonuje następujące analizy:
  • CSS oraz CSR
  • Test pełzania (creep test)
  • Test naprężeń relaksacyjnych
  • Oscylacje (zmienna amplituda i częstotliwość)
  • Multiwave
Reometr kapilarno-rurowy

Schemat ideowy reometru kapilarno-rurowego:

1 - prostoosiowe i zakrzywione przewody o przekroju kołowym i eliptycznym,
2 - układ akwizycji danych SPIDER 8 z komputerem Notebook,
3 - wielostopniowe pompy wirowe WILO 850MHI z trójfazowym silnikiem elektrycznym,
4 - zawory sterujące pracą pomp,
5 - mikroprocesorowy przemiennik częstotliwości L100,
6, 7 - zbiorniki,
8 - zawory sterujące pracą zbiorników,
9 - przepływomierze elektromagnetyczne,
10 - sterowniki przepływomierzy,
11 - różnicowe czujniki ciśnienia,
12 - wzmacniacze WP-01A,
13 - rezystancyjny czujnik temperatury PT 100,
14 - zawory odpowietrzające.

Parametry techniczne reometru kapilarno-rurowego:

 • Zakres objętościowego natężenia przepływu: 0.0024 do 12 m3/h
 • Zakres różnicy ciśnień: 10 Pa do 105 Pa
 • Możliwość wykonania następujących analiz:
  • Krzywe płynięcia
  • Krzywe oporów

Logowanie