Laboratorium z przedmiotu Aeromchanika pojazdu

Kierunek: Transport

Numer
ćwiczenia
Nazwa ćwiczenia Wprowadzenie
teoretyczne
Formularz
do
sprawozdania
2 Pomiar lepkości cieczy 2 2
7 Opływ ciała stałego płynem rzeczywistym 7 7

9a

Pomiar prędkości lokalnej i średniej 9

9a

11 Pomiar strat tarcia wywołanych lepkością 11 11

12

Pomiar strat miejscowych (lokalnych) 12

12a

15 Uderzenie strugi cieczy 15 15
16 Identyfikacja strumienia przepływu płynu 16 16

Logowanie