Laboratorium z przedmiotu Mechanika płynów

Kierunek: Energetyka (II stopień)

Numer
ćwiczenia
Nazwa ćwiczenia Wprowadzenie
teoretyczne
Formularz
do
sprawozdania
3 Reometria rotacyjna płynów nienewtonowskich
2 2
5 Weryfikacja równania Bernoulliego i równania ciągłości 6 6
12a Straty miejscowe na kolanie i łuku 7 7
12b Badanie zaworu kulowego 8 8
13 Badanie zjawiska kawitacji 13 13
14 Badanie charakterystyk pompy wirowej 14 14
16 Identyfikacja strumienia przepływu płynu 16 16

Logowanie