Kalkulator właściwości płynu

Kalkulator właściwości fizycznych płynów.

  1. Wybierz płyn.
  2. Wprowadź wartość temperatury i wybierz jednostki.
  3. Wprowadź liczbę cyfr znaczących dla wielkości wyjściowych.
  4. Skrypt automatycznie przeliczy wartości.
  5. Aby przeliczyć wszystkie jednostki na układ angielski wystarczy zmienić temperaturę ze stopni Celsjusza na stopnie Fahrenheita.

Wartości wejściowe

Płyn:
Temperatura:
Cyfry znaczące:

Wyniki

Gestość: ρ
Lepkość dynamiczna: µ
Lepkość kinematyczna: ν
Ciepło właściwe: cp
Przewodność cieplna: k
Liczba Prandtla:
Współczynnik wyrównania temperatur: α
Rozszerzalność cieplna: β


Copyright 1997, Microelectronics Heat Transfer Laboratory

Wersja polska: dr inż. Konrad Nering

Logowanie